IS FKVS

Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě.

Roční zprávy

 Manuál

Koordinace plánování

a evidence výsledků kontrol

 Manuál

Závažná zjištění

 Manuál

Metodická podpora

Vyhodnocení

Administrace

Správa účtu aplikace


  Změna hesla

  Obnova hesla